Polityka prywatności

§ 1.

[Postanowienia ogólne]
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady pobierania i gromadzenia oraz przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez Sklep internetowy www.healthbotanics.pl, przez Karolinę Grochowską-Elsner Health Botanics, Wigilijna 2/6 93-329 Łódź, (zwany dalej Sklepem Internetowym). Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

2. Polityka Prywatności stanowi integralny załącznik do Regulaminu.

§ 2.

[Definicje]
Terminy użyte w regulaminie oznaczają:

a. Administrator – Karolina Grochowska-Elsner prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Health Botanics, ul. Wigilijna 2/6 93-329 Łódź NIP: 9820386279

b. Sklep – sklep internetowy „Health Botanics” dostępny poprzez sieć internetową z domeny www.healthbotanics.pl

c. Strona internetowa – strona internetowa pod adresem www.healthbotanics.pl oraz wszelkie jej podstrony.

d. Strony – Administrator i Użytkownik.

e. Użytkownik – osoba fizyczna, która poprzez zarejestrowanie w Sklepie w sposób wskazany w § 2 regulaminu, posiada aktywne konto użytkownika lub dokonuje, bez rejestracji, zakupu w Sklepie.

 

§ 3.

[Ochrona danych osobowych]
1. Administrator jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 Ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Dane zamieszczone w Systemie informatycznym przez Użytkownika będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zostały zarejestrowane w rejestrze zbiorów danych osobowych prowadzonym przez GIODO.

3. Korzystanie ze Sklepu wiąże się z koniecznością podania przez Użytkownika swoich własnych danych osobowych.

4. Administrator pozyskuje i przetwarza następujące dane osobowe:

a. imię i nazwisko

b. miejsce zamieszkania

c. adres do doręczeń

d. numer telefonu

e. adres email

f. nazwa prowadzonej działalności gospodarczej

5. Administrator przetwarza dane osobowe w celu zawarcia umowy oraz świadczenia usług i sprzedaży towarów Administratora Użytkownikom, a także w celu marketingu swoich usług i produktów oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach.

6. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika lub w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.

7. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie rejestracji, w trakcie dokonywania zakupu. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.

8. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do celów marketingowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie zapisu na newsletter. Użytkownik może w każdej chwili złożyć sprzeciw na przetwarzanie jego danych w w/w zakresie.

9. Administrator może przesyłać Użytkownikom na podane przez nich adresy e-mail informacje handlowe na temat swoich produktów i usług (oraz produktów podmiotów trzecich, znajdujących się w ofercie sklepu Administratora), pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.

 

§4.

[Uprawnienia Użytkownika]
1. Użytkownik ma prawo dostępu i wglądu do treści danych osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.

2. W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien uaktualnić je w koncie użytkownika.

3. Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość usunięcia jego danych osobowych ze zbioru danych, o którym mowa w § 3 pkt 2 na żądanie Użytkownika, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

4. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli zachowanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez przepisy prawa.

 

§5.

[Szyfrowanie danych]
1. Administrator zobowiązuje się do szyfrowania transmisji danych w celu zabezpieczenia danych Użytkownika przechowywanych w systemie.

2. Każde połączenie Użytkownika ze Sklepem jest szyfrowane i poufne.

 

§6.

[Techniczna ochrona danych]
1. Administrator zobowiązuje się do przechowywania kopii bezpieczeństwa zawierających dane osobowe Użytkownika.

2. Powierzone dane są składowane na najwyższej klasy sprzęcie i serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.

3. Administrator przeprowadza czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 

§7.

[Polityka cookies]

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez Sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez Sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

W ramach Witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

• pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Witryny, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Witryny

• „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Witryny

• „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika

 

1. Dla wygody Użytkowników Sklep używa plików cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych.

2. Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania Sklepem.

3. Zgodnie z praktyką większości serwisów www przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera (logi serwera). W związku z powyższym przechowujemy:

– adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu;

– czas nadejścia zapytania,

– czas wysłania odpowiedzi,

– nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

– informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

– informacje o przeglądarce użytkownika.

4. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania Sklepem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Sklepem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

5. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w Sklepie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

6. W Sklepie wykorzystujemy następujące pliki Cookies:

– cookies google-analytics.com – statystyki dla witryny www.healthbotanics.pl

– cookies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji)

– cookies wykorzystywane przy obsłudze autoryzacji użytkowników

– cookies powiązane z wyświetlaniem komunikatów związanych z obsługą formularzy

 

7. Serwisy obce, których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika.

8. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

 

§8.

[Kontakt]
1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe.

2. Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem e-mail wskazanym poniżej.

3. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa kierowane do: info@healthbotanics.pl