Regulamin korzystania z kuponów prezentowych

 

 „Wydawca” – Health Botanics, ul. Wigilijna 2/6 93-329 Łódź, NIP: 9820386279

„Sklep Internetowy- ”działający pod adresem www.healthbotanics.pl  prowadzony przez firmę Health Botanics

 „Kupon Prezentowy” – bon towarowy w formie niematerialnej (reprezentowany przez kod alfanumeryczny), uprawniający do nabycia towaru w sklepie internetowym www.healthbotanics.pl  do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej bonu.

 „Nabywca” - osoba, która nabywa od firmy BonCard Polska Sp. z o. o.

Kupon Prezentowy w zamian za przekazanie środków pieniężnych.

„Użytkownik” – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Kuponu Prezentowego.

„Towary” – przedmioty oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym www.healthbotanics.pl 

 1. Warunki ogólne
 2. Wydawca zobowiązuje się do przyjmowania Kuponu Prezentowego do realizacji w Sklepie Internetowym www.healthbotanics.pl. Przekazanie Nabywcy Kuponu Prezentowego następuje za pośrednictwem firmy BonCard Polska Sp. z o. o.
 3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania firmie BonCard Polska Sp. z o. o. środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Kuponu Prezentowego. Zapłata za Kupon Prezentowy może nastąpić  za pośrednictwem płatności wskazanych przez firmę BonCard Polska Sp. z o. o.
  3. Kupon Prezentowy może być użyty w Sklepie Internetowym www.healthbotanics.pl  poprzez wpisanie kodu alfanumerycznego widniejącego na Kuponie, w dedykowanym do tego polu, w koszyku, po prawej stronie.
 4. Kupon Prezentowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy, z zastrzeżeniem § 9 niniejszego Regulaminu.
  5. Kupon Prezentowy może być wykorzystany przez każdego Użytkownika, który dokona zakupu suplementów diety za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.healthbotanics.pl 
 5. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty numeru alfanumerycznego (w tym również kradzieży) po jego przekazaniu Nabywcy oraz pozyskanie dostępu do Kuponu Prezentowego przez osoby postronne.
  7.  Kupon Prezentowy  jest ważny i aktywny przez okres kolejnych 24 miesięcy od momentu aktywacji tj. zakupu Kuponu przez Nabywcę.
 6. Zasady korzystania
 7. Każdy Kupon Prezentowy posiada unikalny kod alfanumeryczny, identyfikujący aktualną wartość Kuponu.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny zamówienia kartą płatniczą lub kredytową, blikiem lub inną metodą płatności dostępną na stronie internetowej www.healthbotanics.pl gdy wartość otrzymywanego zamówienia jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Kuponu Prezentowego.
  3. Użytkownik może wykorzystać Kupon Prezentowy tylko jeden raz.
  4. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Kuponu Prezentowego w następujących przypadkach:
 9. a) upływu terminu ważności Kuponu Prezentowego,
 10. b) braku środków na Kuponie Prezentowym.
 11. c) technicznego braku możliwości realizacji Kuponu Prezentowego.

III. Aktywacja

 1. Aktywacja Kuponu Prezentowego następuje tylko i wyłącznie w Sklepie Internetowym www.healthbotanics.pl  z momentem zakupu Kuponu przez Nabywcę.
  2. Kupon Prezentowy po przekroczeniu terminu ważności jest nieważny.
  3. Kupon Prezentowy nie podlega doładowaniu.
 2. Wykorzystanie Kuponu Prezentowego
 3. Nabywca ma prawo wykorzystać Kupon Prezentowy samodzielnie lub przekazać go wybranemu Użytkownikowi.
 4. Rozliczenia i reklamacje
 5. Użytkownik ma prawo w każdym czasie sprawdzenia aktualnej wartości Kuponu Prezentowego. Sprawdzenie wartości może być dokonane poprzez wysłanie maila z zapytaniem na adres info@healthbotanics.pl
  2. Wszelkie reklamacje związane zakupem oraz użyciem Kuponu Prezentowego będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia reklamacji przez Użytkownika na adres info@healthbotanics.pl
 6. Postanowienia końcowe
 7. Użytkownik Kuponu Prezentowego poprzez aktywację Kuponu Prezentowego w sposób określony w Regulaminie oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się go przestrzegać.
  2. Kupon Prezentowy w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Kupon Prezentowy jest formą bonu towarowego.
  3. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej https://prezentidealny.com/